Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti

MyEvent s. r. o.

se sídlem Antala Staška 1076/33a, Krč, 140 00 Praha 4

identifikační číslo: 05638755

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 268082 C

neplátci DPH

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek 1

a) Odsouhlasením obchodních podmínek v sekci „Pokladna“ souhlasíte s níže uvedenými podmínkami na rezervaci místa konání akce a dalších rezervovaných služeb.

b) V případě přidání místa konání akce, popř. dalších služeb (dále jen „extra služby“) do košíku  je předmětem této Smlouvy závazek Klienta využít služby společnosti MyProm.cz dle detailů, který uvedl v souhrnu objednávky. Toto se týká pouze případů, v nichž si Klient rezervuje místo konání akce.

c) Pokud dojde ke změně okolností ze strany Klienta, z nichž při vzniku závazku z této Smlouvy vycházely strany do té míry, že nelze rozumně požadovat zprostředkování služby, povinnost využití objednávky zaniká.

d) Strana Klienta, která se o této podstatné změně okolností dozví, to neprodleně oznámí straně druhé. Pokud takto neučiní, nahradí druhé straně škodu vzniklou z tohoto prodlení, či opomenutí.

e) Ustanovení předešlého článku  se nepoužije, pokud byla změna okolností způsobena jednáním či opomenutím jedné ze stran k tíži druhé strany.

f) Klient obdrží do e-mailu podmínky, které je nutné schválit, aby mohla být objednávka uskutečněna. Dále si je Klient vědom a souhlasí, že k uzavření závazné smlouvy je nucen se sejít se zástupcem společnosti MyEvent s.r.o..

g) Pokud klient nepodepíše smlouvu do 14 dnů po objednání, zanikají veškeré povinnosti ze strany společnosti MyEvent s.r.o., které byly Klientem objednány.